Elbesiktning

Ska du köpa hus? Gör en elbesiktning!


Brister i elinstallationen betraktas vanligen inte som "dolda fel" i samband med en fastighetsöverlåtelse. Det är du själv som köpare som måste ta reda på i vilket skick elinstallationen i huset eller bostadsrätten är. För de flesta är detta nära nog omöjligt att klara utan specialkunskaper. När du köper en äldre fastighet bör du därför ta hjälp av en fackman.


Att upptäcka eventuella brister i efterhand, kan bli betydligt dyrare än vad du betalar för en besiktning.

Dolda elfel och onödiga energiläckor är vanligare än du tror


Elinstallationer åldras, precis som allt annat i ett hus. Ju fler år som går, desto större blir risken för att fel ska uppstå. Gummiisolering kan torka och spricka, skadedjur kan förstöra kablar, strömbrytare kan slitas ut. Kopplingar kan vara felaktigt utförda, jordade uttag kanske saknas, och så vidare. Riskerna är många, och ger sig oftast inte till känna förrän det är för sent. En ökad användning av elapparater kan också medföra fara om elsystemet belastas på annat sätt än det ursprungligen dimensionerats för. Resultatet kan bli förödande för både liv och egendom. 

Spara pengar?!


Åldras gör också husets energiinstallationer. Inte bara genom att utrustningen slits, utan också genom att energispartekniken hela tiden går framåt. Här är riskerna först och främst ekonomiska - stora pengar kan sparas med en modern, väl intrimmad anläggning. Kanske kan du också spara pengar genom att byta eltaxa, te x genom att välja en svagare huvudsäkring.

Vem ansvarar för säkerheten?


I din egen villa eller fritidshus är du själv ansvarig för att den fasta elinstallation är säker.
Oavsett hur du bor, är det alltid du själv som ansvarar för att de anslutna elapparaterna är i gott skick.

Elbesiktning

  •  Besiktningsmannen gör en grundlig undersökning av din bostad.
  • Test av gruppcentraler och säkringar
  • Ser över installationer och gör en allmän bedömning av el-standarden
  • Kontroll av ledningar och kablar
  • Stickprovskontroller av kopplingar, eluttag och strömbrytare.
  • Ser över kyl, frys, spis och tvättmaskiner.
  • Tänk på att ström som tar fel väg är livsfarlig.